– Svarer ikke på om vedtaket er ulovlig eller ikke

foto
Bjørn Jacobsen (SV) mener svaret fra Miljødirektoratet ikke sier noe om lovligheten i vedtaket. Foto: Bjørn Brunvoll