Åtte kommuner i Romsdal og på Nordmøre kan snart få felles brannvesen

foto