Åtte kommuner i Romsdal og på Nordmøre kan snart få felles brannvesen

foto
– Ved å delta i større brannvernsamarbeid, kan kommunene møte endringene som kommer. Stordriftsfordeler vil gi gode tjenester, øke profesjonaliteten i lokal beredskap, og sikre et enhetlig og kompetent brannforebyggende arbeid, sier brannsjef Alf Magne Smørholm i Molde. Bildet er tatt tidligere. Foto: Bjørn Brunvoll