Formannskapet sier nei til Raudsand-søknad

foto
Bergmesteren Raudsand med møllestøvdeponiet. Bildet er tatt tidligere.