– Dette er en gledens dag for alle ansatte i Prezioso Linjebygg, sier adm. direktør Kristoffer B. Jenssen.

– Det er en anerkjennelse for den gode jobben som er gjort på Statoils anlegg gjennom mange år, og vi ser nå fram til et langvarig og fortsatt godt samarbeid med Statoil, sier Kristoffer B. Jenssen.›

Kontrakten gjelder leveranse av såkalte ISO-fag (isolasjon, stillas og overflatebehandling), multidisiplint vedlikehold, samt tjenester basert på tilkomstteknikk.

Kontrakten gjelder offshoreinstallasjonene  Aasta Hansteen, Norne, Njord A, Njord B og Heidrun i Norskehavet og Heimdal, Oseberg C, Oseberg Øst og Oseberg Sør i Nordsjøen.

Ny plattform

På Norne, Njord A/B og Heidrun har Prezioso Linjebygg levert ISO-fagene i en årrekke. Aasta Hansteen er en ny plattform som kommer på feltet i 2018. Denne blir verdens største i sitt slag, og gassen skal føres til Nyhamna gjennom Polarled-røret. Når det gjelder Heimdal og Oseberg-plattformene har Prezioso Linjebygg tidligere utført flere prosjekter på disse, men de er nye for selskapet når det gjelder ISO-fag.

Kontrakten har en varighet på15 år og en total verdi på anslagsvis tre milliarder kroner.

Leder for forretningsområdet ISO i Prezioso Linjebygg, Terje Hellum, er også glad og lettet i dag.

– Det har lenge vært en spent stemning i teamet vårt, og med denne tildelingen kan vi puste lettet ut. Men det er egentlig nå jobben begynner. I tillegg til midtnorsk sokkel har vi med dette fått tildelt fire plattformer utenfor Bergen, så nå er det klart for etablering av Bergenskontor, sier han.

Ansetter flere

Prezioso Linjebygg har redusert arbeidsstokken det siste året på grunn av den generelle nedgangen i markedet. Kristoffer B. Jenssen foteller at det nå vil bli behov for flere medarbeidere. Noen av selskapets ansatte som bor i Bergensområdet vil bli overført til de nye anleggene. Det betyr at det skal ansettes nye medarbeidere med utreisested både fra Brønnøysund, Kristiansund og Bergen.

Smartere

Kontrakten gir også mulighet for økt aktivitet innenfor forretningsområdet IMD (inspeksjon, modifikasjon og decommissioning) i Prezioso Linjebygg.

Leder for denne forretningsenheten, Thor Schjetne, sier i en kommentar at dette er en mulighet selskapet har tenkt å benytte.

– Bransjen trenger å utfordres for å finne smartere og mer kostnadseffektive måter å løse oppgavene på. Der har vi en rekke innovative løsninger og metoder både for løpende vedlikehold og prosjekter, sier han.

Kontrakten starter opp umiddelbart, og implementering av de forskjellige anleggene vil skje suksessivt framover vinteren og våren.

5.500 ansatte

Prezioso Linjebygg AS er etablert i Molde, Trondheim, Stavanger og Harstad. Selskapet er en del av Prezioso Linjebygg Group, et konsern med base i Frankrike og aktivitet i 17 land. Det er ca. 5.500 ansatte i gruppen og en omsetning på ca. 4,5 milliarder kr pr år. Molde er hovedkontor for Nord-Europa, som er én av fire internasjonale regioner i konsernet.

Foto: PREZIOSO Linjebygg