Nå blir gjemnespolitikerne «tv-stjerner»

foto
Kirsti Fagerslett Bjerkeset (sp), Arild Nordengen (sp), Else Brit Gaupset fra administrasjonen og Kjellfrid Blakstad (sv). Foto: Sigmund Tjelle