Vinden herjer – ruter på flere biler knust. Se bildene

foto