Nytt nei til Molde: – Det tillegges lærerne et veldig stort ansvar