Som kjent skal Sandøy kommune bli en del av nye Ålesund kommune fra 1. januar 2020, men dette har det vært stor motstand mot blant innbyggerne på de nevnte tre øyene. De har derfor søkt Fylkesmannen om å foreta en grensejustering, slik at de blir en del av Aukra kommune i stedet.

Stort flertall

I uke 3 og 4 ble innbyggerne spurt, og nå er de foreløpige tallene klare:

Hele 84 prosent av respondentene vil være en Aukra kommune. 14 prosent mener de bør følge resten av kommunen med til Ålesund, mens to prosent svarer at de ikke vet.

Svarprosenten var på 91 prosent, ifølge Fylkesmannen.

En eventuell grensejustering vil gjelde følgende øyer: Sandøya, Ona, Orten, Lyngværet, Seterøya og Gåsøya. Det er ingen fastboende på de tre sistnevnte.

Vil trolig være likt

– Endelig sluttrapport fra Opinion kommer i uke seks. Da vil vi få de endelige resultatene med forklaringer, heter det i ei melding fra Fylkesmannen.

Opinion, som er ansvarlig for selve undersøkelsen, melder at det er lite trolig at hovedfunnene vil være vesentlig forskjellig fra det foreløpige resultatet.

Kommunene har frist til 1. mars til å komme med sine høringssvar.

Fylkesmannen behandler saka og presenterer sin innstilling uka før påske.