Fare for storstreik i industrien – disse lokale bedriftene kan bli berørt

foto