Fødeavdeling krever 50–100 årsverk i vaktberedskap

foto
– Vi må finne ut hvordan vi kan løse spørsmålet om vaktberedskapen, sier helsepolitiker Lisa Marie Ness Klungland (Sp). Regjeringspartiet går inn for fødeavdeling her ved Kristiansund sykehus også etter 2025, mens gjeldende plan er uten akuttberedskap. Foto: MARIT HEIENE