Arbeidet med å legge vannledning til Orten er gjennomført