foto
Imponerande naturfenomen: Ved Aukrabolten ser ein tydeleg at naturen har sett sitt preg gjennom millionar av år. Foto: Vilde B. Aarønes

Aukrabolten – ei skjult perle på Gossen