Bombetrusselen: – Gjerningspersonen er kjent for liknende forhold