Slik vil din kommune hjelpe traumatiserte flyktninger, tross mye å gjøre

foto