Må trolig investere minst 70 millioner i nytt anlegg

foto
Vanningsanlegget for Eikesdal og Eresfjord er viktig for avlingene. Foto: Bjørn Magne Øverås.