Vil øke bevisstheten rundt norskproduserte møbler

foto
Wonderland-sjef Lars Stenerud. Foto: Ragnhild Bakke