Pårørende rystet av intern liste med kuttforslag – dette svarer ledelsen

foto