Har sendt klager på råkjøring i flere år: – Det skjer jo ingenting

foto