Kutter kraftig i deponiplanene på Raudsand – dette droppes

foto
Det blir ikke mottak av skip med syre- og baseavfall, dermed skrinlegges også det store kaianlegget med omfattende sjøfylling. Foto: Illustrasjon: Bergmesteren