I en pressemelding tirsdag melder Helse Møre og Romsdal at det er påvist Norovirus ved Medisinsk sengepost på sjukehuset i Molde.

Tre pasienter har testet positivt og ytterligere fem pasienter og en ansatt har symptom på smitte, opplyser helseforetaket.

Sengeposten er nå stengt for inntak av nye pasienter, og det er innført besøkstopp, med unntak av besøk til alvorlig sjuke eller døende ved seksjonen.

Alle berørte pasienter er isolert og blir fulgt opp i forhold til smittesituasjon og medisinsk tilstand. Videre blir det gjennomført smitteverntiltak i seksjonen etter gjeldende retningslinjer knyttet til utbrudd av Norovirus, heter det fra helseforetaket.

Den øvrige driften på sjukehuset går som normalt, med tilpasninger knyttet til sengekapasiteten på seksjonene, opplyser de.

Ifølge Folkehelseinstituttet er Norovirus den vanligste årsaken til omgangssjuke eller smittsom mage- og tarmsjukdom. Norovirus er svært smittsomt.