Mange bruddskader i førjulstida – og det skjer ikke bare på glatta

foto