Utbyggingsdirektøren: – Vi har ikke fått beskjed fra departementet om å utsette Møreaksen