Lover ingen avklaring av fødesaken i statsbudsjettet