Vil gå av som fylkesordfører ved årsskiftet. Derfor vil hun ta jobben hjemme i Sunndal