Millionstøtte til postvegen

foto
Prosjektleiar Elin Kanck Lorentzen og fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen ser fram til at postvegen skal bli ei samanhengande ferdselsåre gjennom heile fylket, med turstiar og opplevingar. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune