I fjerde kvartal alene fikk Hydro Sunndal, som er Europas største aluminiumverk, et resultat på 416 millioner kroner. Det er det beste resultatet på ti år.

Høyere aluminiumpris

– Aluminiumprisen har fortsatt å styrke seg, men resultatforbedringa av det har blitt noe motvirket av økte kostnader knyttet til råvarer i produksjonen, sier fabrikksjef Eivind Mikalsen ved Hydro Sunndal.

Fabrikksjefen sier at det ikke bare er høyere metallpriser som gir Hydro Sunndal sitt beste resultat siden 2007.

– Vi har hatt god og stabil produksjon i alle deler av anlegget, med ny årsrekord for produksjon i elektrolysen, et solid drevet karbonanlegg og gode resultater i støperiet. Vi har også hatt stor aktivitet og bra framdrift i vårt produktivitetsprogram P-2019, som støtter opp om vårt mål om å være blant de mest produktive aluminiumverkene i verden, sier Eivind Mikalsen.

Nye investeringer

Han forteller at Hydro i 2017 tok flere investeringsbeslutninger med stor strategisk betydning for aluminiumprodusenten i Sunndal, som ny massefabrikk og strømøkning.

I fjerde kvartal ble også automatiseringsprosjektet for selvbetjent system for bad- og metallprøver i elektrolysen ferdigstilt og satt i drift. Noe som ifølge fabrikksjefen gir både økt effektivitet og sikrer bedre prosesskontroll.

Økte nettkostnader bekymrer

Statnett la nylig fram forslag til ny tariffmodell for perioden 2019–2022. Går forslaget gjennom, vil nettariffen for industrien øke betraktelig. Noe som slår direkte inn på bunnlinja til Hydro Sunndal.

– Med dette forslaget vil vi få en ekstrakostnad på opp mot 100 millioner kroner i 2020. I årene etter vil kostnaden øke enda mer. Slike uforutsette ekstrakostnader gjør framtidige investeringer vanskeligere å gjennomføre. Det skaper større usikkerhet om hvilke framtidige kostnader vi skal basere beslutningene våre på, sier Eivind Mikalsen.

Statnetts forslag til ny tariffmodell er ute på høring.

Hydro Sunndal hadde i fjor et sykefravær på 4,5 prosent.

foto
Svein Brandtzæg i Hydro. Foto: NTB scanpix