Øker: 1 av 10 sjuendeklassinger i Molde blir mobba