Liten kommune lagde fest for stor flyktninggruppe

foto