– Jeg er kry av at vi fullførte Werners husprosjekt