Omstridt boligprosjekt vedtatt: – Vi må heise fanen selv om det er en turbulent sak