«Utasundssambandet» blir kansellert deler av torsdag