– Det er det som er den store bekymringa. Den som rammes rammes hardt.

foto