Får pålegg om å ansette lærer

foto
Fræna ungdomsskole har for få lærere. Nå får kommunen beskjed fra Statforvalteren. Foto: Vidar Myklebust