Har plass til meir

foto
Anlegget på Nyhamna skaper aktivitet og ringverknader. Ordførar Bernhard Riksfjord får full politisk støtte for sine tankar om tilrettelegging og satsing med tanke på ny industriutvikling. Foto: Kjell Langmyren