Grunneiere og bygdelag enige om nytt forslag til veglinje for E39: – Vil berge dyrkajord og bosetting

foto