Mogleg å bygge tunnel under Todalsfjorden - sjå kvar den kan komme til å gå

foto