Enestemmig: Fødesammenslåing er utsatt på ubestemt tid

foto
Fire fra bunadsgeriljaen, en av dem leder Anja Cecilie Solvik, kom inn på styremøtet like før behandling av fødesaka. Der skal styret avgjøre om vedtaket om sammenslåing utsettes. Foto: MARIT HEIENE