Molde kommune: Sjølskading og økt rusmisbruk hos elever som er rammet av streiken

foto