Denne golfspiren (4) trosset været for å spille

foto