Ingen nye søk etter Mayday-alarm

foto
Luftsøk ved Meisingset på Tingvoll etter at jeger fanget opp MAYDAY-signal på Aspongmyran.