Om omstridt kuttliste: – Veldig uheldig at den kom ut slik

foto