Bruker for mye penger hvert år - tredoblet budsjettsprekk etter sammenslåingen

foto
Forsinket av pandemi: Gjennom pandemien økte merforbruket i helse og omsorg i Molde voldsomt, tross kompensasjonen fra staten. Fordi alt fokus var pandemien, var det ikke tid og ressurser til å jobbe fram tiltak som kunne få ned tjenesteproduksjonen. Den jobben må administrasjon og politikere ta i år. Foto: Bjørn Brunvoll