– Vedtar vi så urealistiske budsjett år etter år, kan man stille spørsmål om vi har fulgt lova

foto