Storvik: – Vedtaket i strid med løyva som er gitt

foto
Harald Storvik ved møllestøvdeponiet på Raudsand. Bildet er tatt tidlegare. Foto: Anita Vingen