Nedgang: Stor nedgang i laksefisket, også i Møre og Romsdal. Her fra elva Eira i Eresfjord. Foto: Bjørn Magne Øverås

Fjoråret var tidenes dårligste år for laksefiske i norske elver

Elvefisket etter laks og sjøørret har vært i tilbakegang gjennom flere tiår. Tross restriksjoner både på fiskesesong og redskap fortsetter nedgangen på landsbasis. Vårt fylke er ikke noe unntak, snarere tvert imot.