Henøen: – Faglig forsvarlighet må komme først

foto