Skal finne ny bruk av omsorgsbolig – får lokalkjent politiker med seg