Nye Skaret offisielt åpnet

foto
Odd Helge Gangstad, varaordfører i Molde stod for den offisielle snorklippinga. Her med Dag Hole, MOI til venstre og Helge Bjørsvik fra Skaret Skisenter til høyre. Foto: Kjell Langmyren