foto
Unni Espeland Marcussen steller ofte på Andrines grav. Gravsteinen er utformet med omtanke. Tre hakk rundt kantene er de tre skuddene hun døde av. Sommerfuglene er Andrine og Unnis far, som også døde brått. Engelen har ukjente satt der. – Da grava ble gravd ut, dekket graveren bunnen med grønne blad. Han sa at det var det han sjøl ville gjort, om det hadde vært hans eget barn, forteller Unni. Foto: BJØRN BRUNVOLL

Forsoningen