foto
Helt fra Tony Lie (41) mekka motorer i morfarens garasje, har han visst at det var bil han skulle holde på med. Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Tony og hestekreftene